Islev Kirke

SUPERELLIPSER

 

Islev Kirke - 29aug2019

Superellipser - matematiske kurver

En superellipse er en matematisk kurve som kan opfattes som mellemting mellem en ellipse og et rektangel. En superellipse kan i et kartesisk koordinatsystem beskrives som mængden af punkter (x, y) som opfylder ligningen

hvor n, a og b er reelle tal > 0.

a og b er figurens halvakser. Formlen er en generalisering af formlen for en ellipse hvor n = 2. For n større end 2 fås en superellipse, og for n mellem 0 og 2 fås en subellipse.

Kurverne blev først beskrevet af den franske fysiker og matematiker Gabriel Lamé (1795-1870), men de blev gjort kendte og navngivet superellipse af Piet Hein.

Superellipser - Islev Kirke

For ca. 50 år siden tegnede jeg - på opfordring af Exner - forskellige superellipser på datamaten GIER på Aarhus Universitet. Tegningerne skulle bl.a. bruges til at designe hullerne i frontpladerne til orglet til Islev Kirke. Udskæringerne skulle se pæne ud, og der skulle være plads til at lyden kunne komme ud. Gammeldags firkanter,  cirkler eller ellipser duede ikke. 

Jeg besøgte selv Islev Kirke for første gang den 29. august 2019.

Mit foto fra Islev Kirke - bemærk superellipserne

Islev Kirke  Inger og Johannes Exner  Frobenius

Superellipser - eksempler

De roterende figurer er tegnet med disse parametre:

Superellipser - tegn selv